1.
Lisevičiūtė L, Žalimienė L. Inovacijos socialines paslaugas teikiančiose nevyriausybinėse organizacijose. STEPP [Prieiga per internetą]. 2017 m.vasario28 d. [žiūrėta 2022 m.spalio1 d.];130:77-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/10044