1.
Arlauskas S. Šeima kaip privatinės teisės institutas ir esminis viešosios teisės integralumo veiksnys. STEPP [Prieiga per internetą]. 2017 m.vasario9 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio2 d.];140:9-19. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/10412