1.
Matonytė I, Kazlauskaitė R, Poškutė V. Ilgalaikė senyvo amžiaus asmenų globa Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir paslaugų teikėjų požiūriai. STEPP [Prieiga per internetą]. 2019 m.kovo4 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės28 d.];180:74-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/12561