1.
Stumbrys D, ByčkovaJ, LesinskasE, Mataitytė-DiržienėJ, NorkūnienėJ. Socialinė sveikatos nelygybė: vaikų kochlearinės implantacijos Lietuvoje rezultatai. STEPP [Prieiga per internetą]. 2020 m.gegužės12 d. [žiūrėta 2020 m.rugpjūčio5 d.];200:67-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/15077