1.
Žalimienė L. Redakcinė kolegija ir turinys. STEPP [Prieiga per internetą]. 2020 m.gegužės12 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio9 d.];200:1-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/17821