1.
Toleikytė U. Valgymo sutrikimų turinčių asmenų nuostatos dėl savižudybių. STEPP [Prieiga per internetą]. 2021 m.kovo8 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio4 d.];22:8-27. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/19107