1.
Žalimienė L. Redakcinė kolegija ir turinys. STEPP [Prieiga per internetą]. 2020 m.gruodžio28 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio2 d.];210:1-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/22813