1.
Žalimienė L, Charenkova J, Šumskienė E, Petružytė D, Seniutis M, Gevorgianienė V, Yamaguchi M. Šiuolaikinės technologijos ir socialinio darbo profesijos bei studijų transformacija: Lietuvos ir Japonijos aukštųjų mokyklų dėstytojų įžvalgos. STEPP [Prieiga per internetą]. 2022 m.sausio10 d. [žiūrėta 2022 m.spalio1 d.];23:84-103. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/24272