1.
Žalimienė L. Redakcinė kolegija ir turinys. STEPP [Prieiga per internetą]. 2021 m.liepos29 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio4 d.];22:1-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/24544