1.
Rudžinskienė R, Rudokaitė J. Neįgalaus jaunimo karjeros projektavimo kompetencijų ypatumų atskleidimas žinių visuomenės kontekste. STEPP [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio9 d.];90:94-104. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/3774