1.
Garbauskaitė-Jakimovska J. Ugdymas dirbant su jaunimu: jaunimo neformaliojo ugdymo kokybės paieškos. STEPP [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio14 d.];90:64-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/3776