1.
Žalimienė L. Socialinių paslaugų kokybę lemiantys veiksniai. STEPP [Prieiga per internetą]. 2001 m.spalio3 d. [žiūrėta 2022 m.spalio1 d.];1:99-102. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/8504