1.
Danner S. Vaikų ir jaunimo dalyvavimo akcijų Vokietijoje tikslų analizė. STEPP [Prieiga per internetą]. 2003 m.kovo15 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio14 d.];2:49-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/8547