1.
Žalimienė L. Vaikų globos organizavimas: savivaldybių ir apskričių funkcijos bei bendradarbiavimas. STEPP [Prieiga per internetą]. 2003 m.kovo15 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio11 d.];2:74-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/8551