1.
Samsonienė L, Adomaitienė R. Įvairūs mokytojų požiūrio į integruotą neįgaliųjų mokymą aspektai. STEPP [Prieiga per internetą]. 2003 m.kovo15 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio15 d.];2:82-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/8552