1.
Žalimienė L. Nauji iššūkiai socialinių paslaugų plėtrai - mišrios socialinių paslaugų rinkos kūrimas. STEPP [Prieiga per internetą]. 2006 m.balandžio12 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo24 d.];3:139-47. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/8582