[1]
Broden T.F. ir Kaladinskienė D. 2012. Greimo ir Peirce’o semiotikos. Iš anglų kalbos vertė Dalia Kaladinskienė. Semiotika. 8, (gruodž. 2012), 55-75. DOI:https://doi.org/10.15388/Semiotika.2012.16767.