(1)
Smolskaitė G. Semiotinis žvilgsnis į Greimų Tiltą Prienuose. SEM 2019, 14, 39-54.