(1)
Smolskaitė G. Literatūros Muzikalizavimas: Kosto Ostrausko Kvartetas. SEM 2017, 13, 57-76.