(1)
Broden T. F.; Kaladinskienė D. Greimo Ir Peirce’o Semiotikos. Iš Anglų Kalbos Vertė Dalia Kaladinskienė. SEM 2012, 8, 55-75.