(1)
Sverdiolas A. Ties reikšmės Riba: Dirbinio daiktiškumas. SEM 2021, 16, 66-103.