Broden T. F., & Kaladinskienė D. (2012). Greimo ir Peirce’o semiotikos. Iš anglų kalbos vertė Dalia Kaladinskienė. Semiotika, 8, 55-75. https://doi.org/10.15388/Semiotika.2012.16767