Sverdiolas A. (2021). Ties reikšmės riba: dirbinio daiktiškumas. Semiotika, 16, 66-103. https://doi.org/10.15388/Semiotika.2021.9