Smolskaitė G. Semiotinis žvilgsnis į Greimų tiltą Prienuose. Semiotika, v. 14, p. 39-54, 20 gruodž. 2019.