Smolskaitė G. Literatūros muzikalizavimas: Kosto Ostrausko Kvartetas. Semiotika, v. 13, p. 57-76, 20 gruodž. 2017.