Broden T. F.; Kaladinskienė D. Greimo ir Peirce’o semiotikos. Iš anglų kalbos vertė Dalia Kaladinskienė. Semiotika, v. 8, p. 55-75, 28 gruodž. 2012.