Sverdiolas Arūnas. 2021. „Ties reikšmės Riba: Dirbinio daiktiškumas“. Semiotika 16 (liepos), 66-103. https://doi.org/10.15388/Semiotika.2021.9.