Landowski Eric. 2021. „Plaidoyer Pour l’esprit De création“. Semiotika 16 (gruodžio), 253-74. https://doi.org/10.15388/Semiotika.2021.15.