Smolskaitė G. (2017) „Literatūros muzikalizavimas: Kosto Ostrausko Kvartetas“, Semiotika, 130, p. 57-76. doi: 10.15388/Semiotika.2017.16725.