Broden T. F. ir Kaladinskienė D. (2012) „Greimo ir Peirce’o semiotikos. Iš anglų kalbos vertė Dalia Kaladinskienė“, Semiotika, 80, p. 55-75. doi: 10.15388/Semiotika.2012.16767.