Sverdiolas A. (2021) „Ties reikšmės riba: dirbinio daiktiškumas“, Semiotika, 16, p. 66-103. doi: 10.15388/Semiotika.2021.9.