[1]
Smolskaitė G., „Literatūros muzikalizavimas: Kosto Ostrausko Kvartetas“, SEM, t. 13, p. 57-76, gruodž. 2017.