[1]
Sverdiolas A., „Ties reikšmės riba: dirbinio daiktiškumas“, SEM, t. 16, p. 66-103, liep. 2021.