Smolskaitė G. „Semiotinis žvilgsnis į Greimų Tiltą Prienuose“. Semiotika, T. 14, 2019 m.gruodžio, p. 39-54, doi:10.15388/Semiotika.2019.16674.