Smolskaitė G. „Literatūros Muzikalizavimas: Kosto Ostrausko Kvartetas“. Semiotika, T. 13, 2017 m.gruodžio, p. 57-76, doi:10.15388/Semiotika.2017.16725.