Sverdiolas A. „Ties reikšmės Riba: Dirbinio daiktiškumas“. Semiotika, T. 16, 2021 m.liepos, p. 66-103, doi:10.15388/Semiotika.2021.9.