Broden Thomas F., ir Kaladinskienė Dalia. „Greimo Ir Peirce’o Semiotikos. Iš Anglų Kalbos Vertė Dalia Kaladinskienė“. Semiotika 80 (gruodžio 28, 2012): 55-75. žiūrėta sausio 17, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/Semiotika/article/view/16767.