1.
Smolskaitė G. Literatūros muzikalizavimas: Kosto Ostrausko Kvartetas. SEM [Prieiga per internetą]. 2017 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2020 m.lapkričio28 d.];130:57-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/Semiotika/article/view/16725