1.
Kavarskas E. Šalčio ir karščio dichotomija Stumbras Vodka Premium Organic pakuotėje. SEM [Prieiga per internetą]. 1 [žiūrėta 2020 m.gruodžio2 d.];120:18-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/Semiotika/article/view/16732