1.
Broden TF, Kaladinskienė D. Greimo ir Peirce’o semiotikos. Iš anglų kalbos vertė Dalia Kaladinskienė. SEM [Prieiga per internetą]. 2012 m.gruodžio28 d. [žiūrėta 2022 m.sausio17 d.];80:55-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/Semiotika/article/view/16767