https://www.zurnalai.vu.lt/Semiotika/issue/feed Semiotika 2020-05-06T04:50:32+00:00 Irina Melnikova irina.melnikova.vu@gmail.com Open Journal Systems <p>Įkurtas 1994. Skirtas įvairių semiotikos<span style="color: red;">&nbsp;&nbsp;</span>problemų gvildenimui ir semiotinių prieigų taikymui kultūros diskursų analizėje. Žurnalas publikuoja originalius mokslo straipsnius, mokslo recenzijas ir diskusijas, semiotikos šaltinių tekstus ir jų vertimus į lietuvių kalbą.</p> https://www.zurnalai.vu.lt/Semiotika/article/view/16787 Redakcinė kolegija ir turinys 2020-05-05T04:41:10+00:00 Kęstutis Nastopka kestutaiciai@gmail.com 2020-04-01T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/Semiotika/article/view/16788 Gyvoji semiotika 2020-04-30T09:04:02+00:00 Kęstutis Nastopka kestutaiciai@gmail.com <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-04-01T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/Semiotika/article/view/16789 Tuštumos vertė 2020-05-06T04:50:32+00:00 Jean-Paul Petitimbert petitimbertjp@gmail.com <p class="ISSN-abst-virsus">Straipsnis skirtas semiotinei&nbsp;<em>tuštumos</em>&nbsp;sąvokos analizei. Aptariama jos prasmė rinkodaroje, o konkrečiai&nbsp;– produktų komunikacijoje ir sampratoje. Remiamasi Japonijoje sukurto prekės ženklo MUJI pavyzdžiu. Metodologinis šio nežodinio prekės ženklo diskurso pagrindas yra Erico Landowskio sociosemiotikoje išplėtotas sąveikos modelis, kurį galima laikyti nauju teoriniu indėliu, pratęsiančiu tradicines Greimo sąvokas ir jas papildančiu (pavyzdžiui, „sąjungio“ samprata, priešpriešinama „funkcijai“) keturių prasmės ir rizikos režimų sąveikos apibrėžimu.<br>Tyrime stengiamasi parodyti strateginį veiksmingumą, kurio tikimasi iš semantinės sąveikos prekės ženklo reklaminėse kampanijose, kur tradiciškai lauktume aiškiai artikuliuotų reikšmių. Aiškinamasi, kokiu pagrindu (būtent „derinimosi“ sintaksės) ir su kokiomis pasekmėmis prekės ženklo priėmėjai yra skatinami suteikti prasmę didžiulėms tuščioms erdvėms MUJI plakatuose.</p> 2020-04-01T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/Semiotika/article/view/16790 Semiotinė populizmo kritika 2020-04-30T09:04:00+00:00 Eric Landowski eric.landowski@sciencespo.fr <p>Comment expliquer l’immense succès actuel de leaders populistes tels que Donald Trump, Jair Bolsonaro, Matteo Salvini, Victor Orban arba ir Marine Le Pen? Les explications sociologiques et politologiques font appel à une série de données&nbsp;<em>contextuelles&nbsp;</em>: ce qui joue en faveur des partis «&nbsp;anti-élitistes&nbsp;», c’est la crise économique, c’est le chômage, l’immigration, l’insécurité, attribués les uns et les autres à la faillite du «&nbsp;système&nbsp;» politique représentatif. Le but de cet article est de compléter ces explications en adoptant une perspective proprement sémiotique (en&nbsp;<em>immanence</em>) qui consiste à analyser les rapports sensibles, de caractère «&nbsp;intime&nbsp;» — personnellement, immédiatement, esthésiquement vécus — qui se nouent entre les leaders populistes et leurs partisans. L’article inclut en outre une typologie des régimes politiques (totalitarisme, absolutisme, démocratie représentative, démocratie «&nbsp;directe&nbsp;» et sa caricature, la démagogie) interdéfinis sur la base des régimes interactionels qui les sous-tendent.</p> 2020-04-01T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/Semiotika/article/view/16791 Ženklas šiuolaikinės lingvistikos problemų lauke 2020-04-30T09:04:00+00:00 Axel Holvoet axel.holvoet@flf.vu.lt <p>Saussure’o dvipusio kalbinio ženklo idėja turėjo fundamentinę reikšmę tiek semiotikos, tiek moderniosios lingvistikos raidai. Šioje apžvalgoje dėmesys sutelkiamas į ženklo interpretacijos evoliuciją XX a. lingvistikoje. Saussure’o ženklo teorijos implikacijos buvo įvairiapusiškai apmąstytos Prahos ir Kopenhagos struktūralistų darbuose, bet ją visiškai užgožė moduliarinė kalbos struktūros samprata Noamo Chomsky’o generatyvinėje gramatikoje. Po standartinės generatyvinės gramatikos dominavimo laikotarpio įsteigtose lingvistinėse mokyklose&nbsp;– kognityvinėje kalbotyroje ir konstrukcinėje gramatikoje&nbsp;– Saussure’o ženklo samprata buvo reabilituota ir aiškiau suvokiama definicinė šios sampratos reikšmė grynai lingvistiniams kalbos tyrimams, savo prielaidomis ir tikslais besiskiriantiems nuo kalbos filosofijos bei formaliosios semantikos. Straipsnyje apžvelgiamos naujesnėje lingvistikoje dėmesio sulaukusios ženklo teorijos problemos, tokios kaip kalboje užkoduotų ir kontekstinių reikšmės elementų skyrimas, polisemijos iššūkis, sutartinio ženklo tvermė diachroninių procesų tėkmėje, formalių ir substancinių (eminių ir etinių) reikšmių apibrėžimų santykis, ir pan.</p> 2020-04-01T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/Semiotika/article/view/16793 Knygos Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos pristatymas VU bibliotekoje 2020-04-30T09:03:59+00:00 Arūnas Sverdiolas arunas.sverdiolas@gmail.com <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-04-01T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/Semiotika/article/view/16794 „...tam tikra prasme visi tiriami dalykai tinka semiotikai“ 2020-05-05T08:58:04+00:00 Jurga Katkuvienė jkatkuviene@gmail.com Frederik Stjernfelt stjern@hum.aau.dk <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-04-01T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/Semiotika/article/view/16795 Šio numerio autoriai 2020-04-30T09:03:57+00:00 Kęstutis Nastopka kestutaiciai@gmail.com <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-04-01T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors