Semiotika https://www.zurnalai.vu.lt/Semiotika <p><em>Semiotika&nbsp;</em>– tarptautinis tarpdisciplininis mokslo darbų žurnalas, skirtas įvairių semiotikos<span style="color: red;">&nbsp;&nbsp;</span>problemų gvildenimui ir semiotinių prieigų taikymui kultūros diskursų analizėje. Žurnalas publikuoja originalius mokslo straipsnius lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis, mokslo recenzijas ir diskusijas, semiotikos šaltinių tekstus ir jų vertimus į lietuvių kalbą.</p> Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press en-US Semiotika 1392-0219 <p>Susipažinkite su autorių teisėmis&nbsp;<a href="http://www.zurnalai.vu.lt/semiotika/journalpolicy">žurnalo politikoje</a>&nbsp;skiltyje Autorių teisės.</p> Redakcinė kolegija ir turinys https://www.zurnalai.vu.lt/Semiotika/article/view/16787 Kęstutis Nastopka Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-04-01 2020-04-01 15 1 7 Gyvoji semiotika https://www.zurnalai.vu.lt/Semiotika/article/view/16788 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Kęstutis Nastopka Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-04-01 2020-04-01 15 8 11 10.15388/Semiotika.2020.1 Tuštumos vertė https://www.zurnalai.vu.lt/Semiotika/article/view/16789 <p class="ISSN-abst-virsus">Straipsnis skirtas semiotinei&nbsp;<em>tuštumos</em>&nbsp;sąvokos analizei. Aptariama jos prasmė rinkodaroje, o konkrečiai&nbsp;– produktų komunikacijoje ir sampratoje. Remiamasi Japonijoje sukurto prekės ženklo MUJI pavyzdžiu. Metodologinis šio nežodinio prekės ženklo diskurso pagrindas yra Erico Landowskio sociosemiotikoje išplėtotas sąveikos modelis, kurį galima laikyti nauju teoriniu indėliu, pratęsiančiu tradicines Greimo sąvokas ir jas papildančiu (pavyzdžiui, „sąjungio“ samprata, priešpriešinama „funkcijai“) keturių prasmės ir rizikos režimų sąveikos apibrėžimu.<br>Tyrime stengiamasi parodyti strateginį veiksmingumą, kurio tikimasi iš semantinės sąveikos prekės ženklo reklaminėse kampanijose, kur tradiciškai lauktume aiškiai artikuliuotų reikšmių. Aiškinamasi, kokiu pagrindu (būtent „derinimosi“ sintaksės) ir su kokiomis pasekmėmis prekės ženklo priėmėjai yra skatinami suteikti prasmę didžiulėms tuščioms erdvėms MUJI plakatuose.</p> Jean-Paul Petitimbert Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-04-01 2020-04-01 15 12 36 10.15388/Semiotika.2020.2 Semiotinė populizmo kritika https://www.zurnalai.vu.lt/Semiotika/article/view/16790 <p>Comment expliquer l’immense succès actuel de leaders populistes tels que Donald Trump, Jair Bolsonaro, Matteo Salvini, Victor Orban arba ir Marine Le Pen? Les explications sociologiques et politologiques font appel à une série de données&nbsp;<em>contextuelles&nbsp;</em>: ce qui joue en faveur des partis «&nbsp;anti-élitistes&nbsp;», c’est la crise économique, c’est le chômage, l’immigration, l’insécurité, attribués les uns et les autres à la faillite du «&nbsp;système&nbsp;» politique représentatif. Le but de cet article est de compléter ces explications en adoptant une perspective proprement sémiotique (en&nbsp;<em>immanence</em>) qui consiste à analyser les rapports sensibles, de caractère «&nbsp;intime&nbsp;» — personnellement, immédiatement, esthésiquement vécus — qui se nouent entre les leaders populistes et leurs partisans. L’article inclut en outre une typologie des régimes politiques (totalitarisme, absolutisme, démocratie représentative, démocratie «&nbsp;directe&nbsp;» et sa caricature, la démagogie) interdéfinis sur la base des régimes interactionels qui les sous-tendent.</p> Eric Landowski Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-04-01 2020-04-01 15 37 55 10.15388/Semiotika.2020.3 Ženklas šiuolaikinės lingvistikos problemų lauke https://www.zurnalai.vu.lt/Semiotika/article/view/16791 <p>Saussure’o dvipusio kalbinio ženklo idėja turėjo fundamentinę reikšmę tiek semiotikos, tiek moderniosios lingvistikos raidai. Šioje apžvalgoje dėmesys sutelkiamas į ženklo interpretacijos evoliuciją XX a. lingvistikoje. Saussure’o ženklo teorijos implikacijos buvo įvairiapusiškai apmąstytos Prahos ir Kopenhagos struktūralistų darbuose, bet ją visiškai užgožė moduliarinė kalbos struktūros samprata Noamo Chomsky’o generatyvinėje gramatikoje. Po standartinės generatyvinės gramatikos dominavimo laikotarpio įsteigtose lingvistinėse mokyklose&nbsp;– kognityvinėje kalbotyroje ir konstrukcinėje gramatikoje&nbsp;– Saussure’o ženklo samprata buvo reabilituota ir aiškiau suvokiama definicinė šios sampratos reikšmė grynai lingvistiniams kalbos tyrimams, savo prielaidomis ir tikslais besiskiriantiems nuo kalbos filosofijos bei formaliosios semantikos. Straipsnyje apžvelgiamos naujesnėje lingvistikoje dėmesio sulaukusios ženklo teorijos problemos, tokios kaip kalboje užkoduotų ir kontekstinių reikšmės elementų skyrimas, polisemijos iššūkis, sutartinio ženklo tvermė diachroninių procesų tėkmėje, formalių ir substancinių (eminių ir etinių) reikšmių apibrėžimų santykis, ir pan.</p> Axel Holvoet Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-04-01 2020-04-01 15 56 77 Knygos Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos pristatymas VU bibliotekoje https://www.zurnalai.vu.lt/Semiotika/article/view/16793 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Arūnas Sverdiolas Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-04-01 2020-04-01 15 78 89 10.15388/Semiotika.2020.5 „...tam tikra prasme visi tiriami dalykai tinka semiotikai“ https://www.zurnalai.vu.lt/Semiotika/article/view/16794 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Jurga Katkuvienė Frederik Stjernfelt Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-04-01 2020-04-01 15 90 99 10.15388/Semiotika.2020.6 Šio numerio autoriai https://www.zurnalai.vu.lt/Semiotika/article/view/16795 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Kęstutis Nastopka Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-04-01 2020-04-01 15 100 100