[1]
Laužikas R. 2013. Lietuvos muziejai 1991–2011 metais: pagrindiniai kiekybiniai veiklų rodikliai, rezultatai ir problemos. Acta Museologica Lithuanica. 1, (saus. 2013), 48-83. DOI:https://doi.org/10.15388/MusLithuan.2013.1.5337.