[1]
Petrauskienė A. 2015. LAISVĖS KOVOTOJŲ PRISIMINIMAI: 1944–1953 M. PARTIZANINIO KARO DALYVIŲ VARDYNAS. Acta Museologica Lithuanica. 2, (gruodž. 2015), 201-229. DOI:https://doi.org/10.15388/MusLithuan.2015.2.9213.