(1)
Keršytė N. Muzeologijos tyrinėjimai, Publikacijos. MusLithuan 2017, 3, 58-91.