(1)
Laužikas R. Lietuvos Muziejai 1991–2011 Metais: Pagrindiniai Kiekybiniai Veiklų Rodikliai, Rezultatai Ir Problemos. MusLithuan 2013, 1, 48-83.