(1)
Pacevičius A. Egodokumentai Lietuvos Muziejuose Ir Jų Panaudojimas. MusLithuan 2013, 1, 86-126.