(1)
Petrauskienė A. LAISVĖS KOVOTOJŲ PRISIMINIMAI: 1944–1953 M. PARTIZANINIO KARO DALYVIŲ VARDYNAS. MusLithuan 2015, 2, 201-229.