Keršytė N. (2017). Muzealizacijos linkmės. Acta Museologica Lithuanica, 3, 106-138.