Pacevičius A. (2013). Egodokumentai Lietuvos muziejuose ir jų panaudojimas. Acta Museologica Lithuanica, 1, 86-126. https://doi.org/10.15388/MusLithuan.2013.1.5338